2006-08-26

Teckenigenkänning

Kovl teckenigenkänning, speciellt denna 4 med en massa brus pålagt:
http://yann.lecun.com/exdb/lenet/noisy-4.html
Post a Comment