2006-08-25

Bump keying

En teknik med vilken du kan öppna merparten av alla lås utan att vara låssmed:

http://www.engadget.com/2006/08/07/bump-keying-1-keys-open-any-lock/

Undras hur lätt man dyrkar upp ett sju- eller niotillhållarlås, som jag har hemma. Ett sådant lås verkar ju ha en helt annan konstruktion.
Post a Comment