2006-02-16

Det är WoW:s fel!

Det är WoW:s fel att MuuWiki är nere. För att spela WoW måste jag köra Windows, huga! Hoppas ni alla ha en bra dag! :)