2008-04-25

Jim Keyzer är en skum kille

http://kopit.se/2008/04/24/keyzer-mailar-och-klagar-pa-kopit/
Post a Comment